Love Story

 Isang araw, may lalakeng pipi na nagtapat ng pag-ibig nya sa isang babaeng pipi.

Lalakeng pipi:


Babaeng pipi:


Lalakeng pipi:


Babaeng pipi:


Lalakeng pipi:


Babaeng pipi:

And they lived happily ever after.

hugot sa kwento ni 
jjojjoman sa Tip Box