Matipid na beats.


Patunay na ang talent ay hindi nakasalalay sa ganda at presyo ng kagamitan,
kundi sa kalibre ng gumagamit.

Kung ang tawag sa humahampas sa drums ay drummer,
timba-er ba ang tawag sa kanya? Leche ang korni!

tinimbre ni Ern sa Tip Box