Mukang magiging mabenta ang mga monoblock tuwing tag-ulan.

Monoblocks: 200pesos each.
Pang tali: 2pesos each.
Diskarte: Priceless.


Eto ang tipo ng taong TINITINGALA.

pinaanod ni Pagong sa Tip Box