"woody" ni Buzz


Tamang-tama para sa mga mahilig mag-B.J. (buko juice)