Sinong superhero ang mas malaki kay Captain America?
Reboot (Captain Planet)


Uuuuy nagre-reminisce yung mga batang 90's.