"Evocalization"


Yan ang reverse evolution song.

Mula pagiging homosapien, 
naging homo erectus, 
umabot sa pagiging primate, 
at tinapos ang kanta bilang pterodactyl.

(Sa mga hindi nakaintindi, kaibiganin ang google.)

tinono ni CHRISTIAN sa Tip Box