"Male Bonding"


Brad, kung gusto mo lang maki-ihi sa CR na yan,
iwasan mo na lang tumuwad.