Epal Terrestrial Beings


Nasa Milky Way galaxy ang araw natin. Ang araw/sun ay isang star.
Ang pangalan ng star/sun natin ay Sol, kaya tinawag na "Solar System". 
Sa solar system pa lang may 11 or 12 planets at dwarf  planets na. 
9 sextillion ang dami ng stars sa observable universe.
Ito ang 9 sextillion... 9,000,000,000,000,000,000,000
Ganyan kadami ang stars sa observable universe.
Observable universe ang tawag sa part ng universe na nakikita ng mga scientist.
Isipin mo kung gano kadami pang stars ang hindi nakikita sa ibang galaxy.
Sa bawat star, may mga planeta ding nakapalibot.
Kung higit sa 9 sextillion ang stars, isipin mo kung gano kadami ang planeta sa universe.
Kaya imposibleng walang ibang buhay pwera sa Earth.

Ang tanong, kailan sila magpapakita? Kaibigan ba o kalaban.
At dadating ba ang panahon na makakagawa tayo ng spaceship 
na kayang makapunta sa ibang planetang may life form, 
at tayo naman ang tawaging "alien"?

Pag-isipan mo. Trp lang.

video pinalutang ni 
Ping Guerrero sa Tip Box