Himala.Scam Exposed

Kadalasan, nagiging dahilan ng pagkalumpo ng iba ang mga kotche na may gagong driver.


Pero sa pagkakataon na 'to, isang kotche na may gagong driver

ang nagpalakad sa mas gagong "lumpo".

Himala.
file tinimbre ni


Arien Perez sa Tip Box