"OLDschool Hip Hop"


"OLDschool Hip Walk" na lang pala. 
Hindi na nga pala nila kayang mag-hop.

naiwan ni doding sa Tip Box