Mirienda para sa utak...


"Minsan, umaabot lang sa utak ang mensahe, 
pag pinatagos mo muna sa puso." -MgaEpal.com

video tinimbre ni 
Mangangalakal sa Tip Box