Musical Hybrid


Guitar + Organ


= Organ Guitar?...Gago eto ang ORGAN Guitar.


Tang*nang yan.


"Cock and Roll..."

tinapon ni Ern sa Tip Box