Reboot (Super Mario Video Game)

Eto na ang pinaka nakakagagong video game sa 
buong history ng nakakagagong video games.


Isipin mo, level one pa lang yan.

pinalaro ni James sa Tip Box