Sa mga gumagawa ng pirated DVD, hindi kami masyadong naaapektohan dyan...Pero yung mga sobrang bobo gumawa ng pirated DVD, 


tang*na i-death penalty nyo na yan.
Booyset.


 tinapon ni rawgue sa Tip Box