Sentro ng balita...
Sikat sa lahat pag boy bakat.
binagsak ni 


placido penitente sa Tip Box