Sentro ng balita...








Sikat sa lahat pag boy bakat.




binagsak ni 


placido penitente sa Tip Box