Wag masyadong titigan kung ayaw mong mabulag.
Warning: Image may not be suitable for very young audiences.

Patnubay ng Diyos ay kailangan.

pinakawalan ni max sa Tip Box