Class Picture

Nangako.

Katuparan ng pangako.

pinakawalan ni 
pulang kabayo sa Tip Box