Final speech form "The Great Dictator"

Written and delivered by: Charles "Charlie" Chaplin


Ganyan naman yata talaga. Kung sino pa yung mga komedyante, yun pa yung mas may alam sa tamang politika, habang yung mga politicians naman, sila yung nagpapatakbo ng gobyernong nakakatawa.

tinimbre ni
Tatang sa Tip Box