His Humps
Hayop naman sa humps yan. Nakatilikod na may boobs pa.
pinakawalan ni cookie sa Tip Box