Lalake ba o babae ang computer mo?


Oo may gender ang computers. Pag ayaw sumunod sa commands ng computer mo, hindi ibig sabihin lalake na yan. At kung malabo ang combuter mo, hindi ibig sabihin babae na yan.
Eto ang steps para malaman mo kung ano ang gender ng computer na gamit mo.


(ninja move ni Vinson sa Tip Box)1. Open Notepad2. Type the following line in notepad:CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak"toung eena mo"
3. Save file as mgaepal.com_computer_gender.vbs in your desktop.
4. Open the file by double clicking on it. If you hear a male voice,
you have a boy computer. If you hear a female voice, you have a girl computer. 


Nung sinubukan naming gawin yan sa official laptop ng MgaEpal.com, lumabas na lalake ang laptop namen. Ngayon, kailangan na lang naming makahanap ng babaeng laptop para makapag-breed at magbenta ng madaming-madaming laptop.