SUBstitute.


Ayos lang yan, parehong letters lang naman ang nasa "SUB" at "BUS".

pinasugod ni pot123 sa Tip Box