Ang mag-enjoy sa panonood mapupunta sa impyerno...


...Kita-kita na lang in hell.

kasalanan ni Sansriv sa Tip Box