"Asal Askal"


Kung may aso lang sana non sa SM Pampanga...
Kung may aso lang sana don sa kalsada sa China...

binagsak ni Catherine sa Tip Box