Beat 'N Blow.


Kahit magaling ka mag-flute, at kahit magaling ka mag-beatbox hindi mo
agad magagaya ang ginagawa nya, dahil hindi lahat ng tao kaya mag- multitask.
At hindi lahat ng tao kayang magpatubo ng bigote na pang-pornstar.

tinimbre ni kai sa Tip Box