Bieber Slam


Dahil sa WWE bawal ang mga roody-poo candy ass.

And that's the bottom line, 'cause MgaEpal.com said so.

stunner ni weswes sa Top Box