Double Breasted Commercial

Mas ok sana kung ang inusog nung waitress, yung dede.

pinalaman ni 
Akai Yatsu sa Tip Box