English-Tagalog Breakup Translator

Kung tayo, tayo.
If it's us, it's us.

Hiwalay kung hiwalay!
Separate if separate!

Sorry, pero kailangan kitang ibreak.
Sorry but I'll have to break you.

Break na tayo.
We're broken.