Google Beatstep 1) Pumunta sa translate.google.com
step 2) I-type ang "pv zk bschk pv zk pv bschk zk pv zk bschk pv zk pv bschk zk bschk pv bschk bschk pv kkkkkkkkkk bschk" sa box
step 3) Gawing "From: German" at "To: Filipino" ang options
step 4) i-click ang listen button (yung tinuturo ng arrow sa image sa taas)
step 5) Sumayaw


ninja move ni amz sa Tip Box