Mathematical D.I.


Habang ginagawa namin 'tong pabasa na 'to, mas 26 pa lang na views yang video na yan. Sa totoo lang,nag-alangan kaming iputok dito yan. Dahil natatakot kaming kumalat 'to at may gumawa na naman ng novelty song, na may kinalaman sa mga dance moves na yan.
hugot sa tip ni Remo