Nagkabagsakan.

(one 4-liner poem per person)

Mga pulidong bagsak:

Hindi namin inakala na madaming babalagtas
Piniga ang utak, tugmaan ang katas
Makipagbagsakan ka rin kung meron kang talento
Pano? Eto, MgaEpal.com page i-like mo [dito].