Pantay is in the eye of the beholder.

Ipaglaban ang equal rights.
Ang karapatan ng bawat mamamayan na magkaron ng pantay na utong.

binagsak ni 
Tsokdas sa Tip Box