Tastes good. Sounds even better.

"Al Fakher!"
Wag basahin ng malakas kung maririnig ka ng magulang mo.

Tinimbre ni 
James Howlett sa Tip Box