Dede Got Talent


Singtigas ng bakal. Singtibay ng bato. Sintatag ng isang blokeng s*so.

binagsak ni bongbong sa Tip Box