"Live"


Gago live talaga yan. Nagpapahing lang, napagod mag-swimming.

pinalutang ni Toshnosh187 sa Tip Box