"Ikaw!"


Hindi lang namin alam kung ano ang mas nakakatakot,
kung nung sinisigawan nya yung mga tao o nung kumakanta na sya.