Hindi porke kakaiba, art na.


Wag daw huhusgahan ang hindi lubusang naiintindihan.
Kaya wag nating husgahan itong kaabnoyan na 'to.