Kanya kanyang trip lang yan...


P.I.P.
Play In Peace.

tinimbre ni ramonechiverri sa Tip Box