MgaEpal.com Dictionary

Umanghali: Mga oras na alanganing umaga, at alanganing tanghali. Mula 11:30 ng umaga hangang 12:00 ng tanghali.