Ninja Babies


Ang infant aquatic survival training ay ginagawa ng mga magulang na gustong bigyan ng fighting chance ang mga baby nila na 6 months to 12 months old, sa aksidenteng pagkalunod. Ginagawa yan ng may tamang procedure at may supervision ng experts. Wag na wag gagawin sa mga baby nyo dahil hindi basta-basta yan, ay may sunod-sunod na steps na dapat sundin. Lalong wag gawin sa baby nyo ang infant aquatic survival training kung ikaw mismo hindi marunong lumangoy.