Para sa mga HARD workers.

"Bago umaksyon, magproteksyon."

tinimbre ni Christian T. sa Tip Box