Pre fright Inter-VIEW.


Masisisi mo ba yung isang reporter dyan kung mapasulyap sya 
sa dibdib ni Jessa Hinton nang paulit-ulit-ulit-ulit-ulit-ulit?
(Jessa Hinton is a 2011 Playboy playmate.)

Kaya pala nag-shades si Chavit.

binagsak ni kurenai sa Tip Box