"vertical smile."


A healthy "V" is a happy "V".

Hindi lang alam ng photographer, pero kanina pa sya naka-smile. Natatakpan lang ng palda.

tinimbre ni Robee Sarah Alcantara