Water into wine...


Pag kasma mo Sya, lahat ng oras ay happy hour.

Blasphemy!