Crocodile, bigger than Lolong, caught on video.


Kahit si Lolong, hindi uubra sa pagkabuwaya ng gagong 'to.

tinimbre ni 
batang matanong sa Tip Box