"Door Fighter"


Para sa mga emergency tulad ng "Shoryuken", "Yoga Fire", at "Sonic Boom".

tinimbre ni HalayKid sa Tip Box