Flip Survey: Kung magiging super hero ka, alin sa mga sumusunod ang pipiliin mong super power?

  • Maging invisible pag walang nakatingin
  • Mahinto ang takbo ng sarili mong oras
  • Makalipad sa sahig
  • Makapag-teleport mula sa isang pwesto papunta sa parehong pwesto
  • Magkaron ng superhuman strength tuwing natatae ka
  • Kakayahan maging kahit anong prutas