FRUSTRATED singer.


Eto yung mga tipo ng taong karapat-dapat mabigyan ng apir...

... sa muka.

tinapon ni jomarponz sa Tip Box