"Holy schizophrenia, Batman!"


Buti na lang, naimbento ang conference call.
Kung nagkataon, baka hanggang ngayon kailangan mong mag-"69" ng telepono 
para lang makipag-phone pal sa sarili mo.

tinimbre ni wanbiktor sa Tip Box