Human LCD


Lalong lumalakas ang ebidensya na robot ang mga taga Japan.

tinimbre ni kai sa Tip Box