"Kaning baboy"


Kung ganyan ang hugis ng lahat ng extra rice, mas madali sanang mag-diet.

binagsak ni aksel sa Tip Box